Vrije toegang tot juridische informatie: een democratische én budgettaire kans

Edere maand verspreiden een vierhonderdtal juridische tijdschriften honderden artikels over de Belgische en Europese rechtspraak en wetgeving. Deze artikels worden geschreven door of in samenwerking met specialisten uit de publieke (wetgever, rechters, professoren, onderzoekers en griffiers) en privésector (advocaten, notarissen, deurwaarders en bedrijfsjuristen) en behandelen kwesties van algemeen belang, zoals de rechtsactualiteit, de uitspraken van […]

Information juridique : pourquoi est-il essentiel de pouvoir y accéder librement ?

https://theconversation.com/information-juridique-pourquoi-est-il-essentiel-de-pouvoir-y-acceder-librement-142095 Si les arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux belges avaient dû être publiés en ligne dans une banque de données accessible à tous dès septembre 2020, l’entrée en vigueur de cette réforme vient d’être retardée de deux ans. Une évolution pourtant cruciale pour la Justice belge, souvent critiquée et jugée parfois à tort trop complexe, trop lente, […]