Ruimte voor innovatie

Laten we samen uw projecten tot leven brengen dankzij ons onderzoekslaboratorium of de samenwerking met ons multidisciplinaire team!

Dankzij groepsdiscussies en technische implementatie ontwikkelt ons collectief concrete oplossingen voor reële problemen van justitie.  

Werk mee of ondersteun de VZW

onderzoekslab

Wij ontwikkelen:

partnerschap met privé of publieke actoren

Samenwerking

De ervaringen van elk van onze leden zijn uniek. De vereniging van deze verschillende profielen zorgt voor een relevante kijk op de vragen met betrekking tot de integratie van legale aspecten met de nieuwe technologieën. Dit wordt ook LegalTech genoemd.

Wij geven advies en training:

Heb je een multidisciplinaire kijk op een onderwerp nodig? OpenJustice is er om u te helpen.

FAQ

Publicatie van de besluiten

Neen !

De informatisering van de justicie is niet bedoeld om rechters door machines te vervangen, en dit voor drie redenen:

  1. Er is vastgesteld dat de informatisering van het rechtssysteem zo ver achterblijft dat deze doelstelling onrealistisch zou zijn.
  2. Deze doelstelling zou onjuist zijn omdat het AI-principe gebaseerd is op beslissingen van het verleden. Dit zou een omkering van de jurisprudentie, die de basis vormt van de gerechtelijke activiteit, moeilijk maken.
  3. Justicie en de recht moeten volgens ons menselijk antwoorden blijven op menselijke en sociale vragen.

Informatisering betekent vooral het vergemakkelijken en elimineren van moeizame en repetitieve taken, het effectief bijstaan van justitiewerkers en hen in staat stellen om hun kostbare tijd nuttiger te investeren.

De toegang tot beslissingen zal:

  • de motivering van rechterlijke beslissingen, de transparantie ervan en de rechtszekerheid van de burgers versterken
  • de casuïstische interpretatie van de wet actualiseren en verslag brengen over de aanpassing van eeuwenoude teksten aan de realiteit van het terrein

De publicatie van de beslissingen zou kunnen bijdragen tot een vermindering van de achterstand bij de behandeling van zaken door :

  • Het vergemakkelijken van het werk van rechters bij het vinden van een oplossing voor de vragen die aan hun worden gesteld.
  • Het mogelijk maken voor burgers en advocaten een relevant en onbevooroordeeld denk te hebben alvorens een juridische procedure in te dienen.

 

Nee. OpenJustice voorzie om de naam van de rechter en die van de partijen bij het geschil, te anonimiseren. De publicatie van beslissingen door OpenJustice zal het dus moeilijk maken om een rechter te kiezen die cultureel gevoeliger is voor bepaalde soorten belangen,

Uitgevers vervangen een falende staat die de toegang tot de wet zou moeten garanderen. Privatisering is het gevolg van de afwezigheid van rechtsmiddelen. Het is duidelijk dat een open access database economische gevolgen kan hebben voor de activiteit van uitgevers. Toch wil ons initiatief de toegang tot jurisprudentiële informatie garanderen. Dit kan gebeuren in samenwerking met uitgevers die doctrinele inhoud aanbieden die complementair is aan de jurisprudentie.

OpenJustice streeft naar een open en vrije verspreiding van juridische informatie, die noodzakelijk is voor innovatie en economische activiteit.

 

De identiteiten van de partijen en de rechters zijn geanonimiseerd om de privacy van elke partij te respecteren. 

Een suggestie, een project?

We houden van een praatje!  Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Neemt deel aan onze tweemaandelijkse vergaderingen of stuur ons gewoon een berichtje.

NL

Met een donatie aan OpenJustice.be verhoogt u onze capaciteit om te investeren in een meer open, meer toegankelijke en meer moderne justitie 🚀

Steun ons

Via overschrijving:

OpenJustice.be
IBAN: BE41 0689 3913 2910
BIC: GKCC BE BB
Communicatie : “Donatie [Naam Voornaam]”

(Wij kunnen nog geen belastingcertificaat afgeven: de procedure loopt nog)

Schrijf je nu in op onze newsletter